VỀ CHÚNG TÔI

Brando Agency

Brando là đơn vị cung cấp các giải pháp liên quan đến thương hiệu cho doanh nghiệp vừa
và nhỏ (SMEs) trên nền tảng Digital Marketing.

Đi sâu vào nguyên lý Marketing, hiểu rõ bản chất kênh Digital Marketing, kinh nghiệm đúc kết
từ 300 dự án trong 5 năm làm việc. Đội ngũ Brando cam kết cùng doanh nghiệp xây dựng,
hoàn thiện và đưa thương hiệu bứt phá lên tầm cao mới trên thị trường.

VỀ DỊCH VỤ CHÚNG TÔI

Cung ứng dịch vụ tổng thể

Brando cung ứng dịch vụ tổng thể về các giải pháp thương hiệu, từ tư vấn định vị , thiết kế
hệ thống nhận diện cho đến truyền thông thương hiệu.

Định vị

Giống như con người cần một vị thế trong xã hội để được tôn trọng và khẳng định bản thân thì thương hiệu cũng cần được định vị để khẳng định sản phẩm cũng như sức ảnh hưởng của công ty với thương hiệu.

Nhận diện

Nếu như quần áo hay tính cách chúng ta thể hiện ra bên ngoài để người khác hiểu ta là ai thì thương hiệu cũng vậy. Khách hàng hiểu chúng ta thông qua hệ thống nhận diện, đó là Logo, ấn phẩm truyền thông, hình ảnh doanh nghiệp hay các nguyên tắc giao tiếp với khách hàng...

Truyền thông

Mang "thương hiệu" tiếp cận tới khách hàng. Giúp khách hàng biết và tin nhiều hơn từ đó mua hàng và giới thiệu nhiều hơn. Với các kênh Digital marketing, hoạt động truyền thông diễn ra nhanh chóng và hiệu quả nhờ tính đo lường và linh hoạt cao.

"Thương hiệu của bạn là những gì người ta nói khi
không có mặt bạn ở đó"

Jeff Bezos

-Jeff Bezos-

Founder & CEO Amazon.com

VỀ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cung ứng giải pháp cho doanh nghiệp SMEs

VỀ QUY TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Hành trình dự án

1

Tiếp nhận nhu cầu

Thu thập thông tin sơ bộ về khách hàng bao gồm: nhu cầu, mục tiêu, ngân sách, đối tượng.

2

Đánh giá dự án

Đánh giá những dự án phù hợp với nguồn lực và thế mạnh của chúng tôi.

3

Nghiên cứu và phân tích

Tìm hiểu sâu về định hướng thương hiệu, công ty, khách hàng, đối thủ, đối tác.

4

Xây dựng Proposal

Đề xuất các phương án với kế hoạch chi tiết, timeline rõ ràng và ngân sách phù hợp.

5

Thống nhất Proposal

Nhận những phản hồi từ khách hàng và trao đổi từ đó đề ra phương án tốt nhất.

6

Ký hợp đồng

Hợp đồng chặt chẽ, rõ ràng đảm bảo quyền lợi đôi bên và thành công cho dự án.

7

Thực thi dự án

Triển khai các công việc với KPI rõ ràng, hiệu quả và đúng kế hoạch đề ra.

8

Báo cáo dự án

Khách hàng nhận được báo cáo định kỳ về tiến độ dự án và những gì đã đạt được.

9

Nghiệm thu dự án

Khách hàng sẽ nhận được những thông số cuối cùng về dự án, hiệu quả của chiến dịch và những đề xuất định hướng phát triển.

VỀ CHÚNG TÔI

Brando Agency

Brando là đơn vị cung cấp các giải pháp liên quan đến thương hiệu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trên nền tảng Digital Marketing.

Đi sâu vào nguyên lý Marketing, hiểu rõ bản chất kênh Digital Marketing, kinh nghiệm đúc kết từ 300 dự án trong 5 năm làm việc. Đội ngũ Brando cam kết cùng doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện và đưa thương hiệu bứt phá lên tầm cao mới trên thị trường.

VỀ DỊCH VỤ CHÚNG TÔI

Cung ứng dịch vụ tổng thể

Brando cung ứng dịch vụ tổng thể về các giải pháp thương hiệu, từ tư vấn định vị , thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho đến truyền thông thương hiệu.

Định vị

Giống như con người cần một vị thế trong xã hội để được tôn trọng và khẳng định bản thân thì thương hiệu cũng cần được định vị để khẳng định sản phẩm của thương hiệu cũng như khẳng định sức ảnh hưởng của công ty với thương hiệu.

Nhận diện

Giống như con người cần một vị thế trong xã hội để được tôn trọng và khẳng định bản thân thì thương hiệu cũng cần được định vị để khẳng định sản phẩm của thương hiệu cũng như khẳng định sức ảnh hưởng của công ty với thương hiệu.

Truyền thông

Mang "thương hiệu" tiếp cận tới khách hàng. Giúp khách hàng biết và tin nhiều hơn từ đó mua hàng và giới thiệu nhiều hơn. Với các kênh Digital marketing, hoạt động truyền thông diễn ra nhanh chóng và hiệu quả nhờ tính đo lường và linh hoạt cao.

"Thương hiệu của bạn là những gì người ta nói khi không có mặt bạn ở đó"

Jeff Bezos

-Jeff Bezos-

Founder & CEO Amazon.com

VỀ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cung ứng giải pháp cho doanh nghiệp SMEs

VỀ QUY TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Hành trình dự án

1

Tiếp nhận nhu cầu

Thu thập thông tin sơ bộ về khách hàng bao gồm: nhu cầu, mục tiêu, ngân sách, đối tượng.

2

Đánh giá dự án

Đánh giá những dự án phù hợp với nguồn lực và thế mạnh của chúng tôi.

3

Nghiên cứu và phân tích

Tìm hiểu sâu về định hướng thương hiệu, công ty, khách hàng, đối thủ, đối tác.

4

Xây dựng Proposal

Đề xuất các phương án với kế hoạch chi tiết, timeline rõ ràng và ngân sách phù hợp.

5

Thống nhất Proposal

Nhận những phản hồi từ khách hàng và trao đổi từ đó đề ra phương án tốt nhất.

6

Ký hợp đồng

Hợp đồng chặt chẽ, rõ ràng đảm bảo quyền lợi đôi bên và thành công cho dự án.

7

Thực thi dự án

Triển khai các công việc với KPI rõ ràng, hiệu quả và đúng kế hoạch đề ra.

8

Báo cáo dự án

Khách hàng nhận được báo cáo định kỳ về tiến độ dự án và những gì đã đạt được.

9

Nghiệm thu dự án

Khách hàng nhận được thông số cuối cùng về dự án, hiệu quả của chiến dịch, đề xuất định hướng phát triển.