DTU Job Fair 2022 – Brando Tham gia tuyển dụng tại Đại học Duy Tân

DTU JOB FAIR 2022

DTU Job Fair 2022 là sự kiện được diễn ra nhắm mục đích tạo cơ hội tìm kiếm công việc cho sinh viên. Đây là dịp để các doanh nghiệp tiếp cận và quảng bá thương hiệu. Ngày 22/06/2022, Brando cùng 58 doanh nghiệp đã tham gia Ngày hội Việc làm khối ngành Kinh tế, […]