Định vị thương hiệu là tập hợp các hoạt động nhằm mục đích tạo ra cho sản phẩm và thương hiệu sản phẩm một vị trí xác định (so với đối thủ cạnh tranh) trong tâm trí của khách hàng.

-Philip Kotler-

VẤN ĐỀ

Những khó khăn của SMEs khi chưa định vị

Brando cung ứng dịch vụ tổng thể về các giải pháp thương hiệu, từ tư vấn định vị , thiết kế
hệ thống nhận diện cho đến truyền thông thương hiệu.

01

Không giới thiệu ngắn gọn, rõ ràng về doanh nghiệp

02

Khách hàng khó nhớ điểm mạnh nổi bật của doanh nghiệp

03

Mỗi nhân viên hiểu doanh nghiệp theo cách khác nhau

04

Khó quyết định khi làm hay không làm điều gì

PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp định vị độc quyền

1

Đối thủ

Brando giúp nghiên cứu thị trường, xác định điểm mạnh, điểm yếu, chiến thuật của đối thủ cạnh tranh rồi đưa ra định vị.

2

Khách hàng

Brando giúp đánh giá lại đâu là khách hàng mục tiêu quan trọng nhất từ đó đưa ra tuyên bố về định vị khách hàng.

3

Công ty

Brando giúp lựa chọn và đề xuất bản tuyên bố định vị đầy đủ của doanh nghiệp khi truyền thông trong và ngoài tổ chức.

VỀ QUY ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI

Hành trình định vị

Doanh nghiệp

 • Xác định khách hàng là ai?
 • Xác định doanh nghiệp làm gì?
 • Giới thiệu doanh nghiệp
 • Mục tiêu muốn hướng đến
 • Điểm khác biệt

Cạnh tranh

 • Thực hiện nghiên cứu thị trường cạnh tranh thông qua:
 • Keyword
 • Feedback từ khách hàng
 • Câu hỏi về sản phẩm

Đối thủ

 • Đối thủ cung cấp gì?
 • Điểm mạnh, điểm yếu của họ
 • Chiến thuật Marketing mà họ sử dụng
 • Định vị của đối thủ

Tuyên bố

 • Xác định chính xác điểm khiến doanh nghiệp trở nên đặc biệt so với đối thủ
 • Viết nên câu định vị của doanh nghiệp

LIÊN LẠC NGAY

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

“Định vị thương hiệu là tập hợp các hoạt động nhằm mục đích tạo ra cho sản phẩm và thương hiệu sản phẩm một vị trí xác định (so với đối thủ cạnh tranh) trong tâm trí của khách hàng”

-Philip Kotler-

VẤN ĐỀ

Những khó khăn của SMEs khi chưa định vị

Brando cung ứng dịch vụ tổng thể về các giải pháp thương hiệu, từ tư vấn định vị , thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho đến truyền thông thương hiệu.

01

Không giới thiệu ngắn gọn, rõ ràng về doanh nghiệp

02

Khách hàng khó nhớ điểm mạnh nổi bật gì của doanh nghiệp

03

Mỗi nhân viên hiểu doanh nghiệp theo cách khác nhau

04

Khó quyết định khi làm hay không làm điều gì

PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp định vị độc quyền

1

Đối thủ

Brando giúp nghiên cứu thị trường, xác định điểm mạnh, điểm yếu, chiến thuật của đối thủ cạnh tranh rồi đưa ra định vị.

2

Khách hàng

Brando giúp đánh giá lại đâu là khách hàng mục tiêu quan trọng nhất từ đó đưa ra tuyên bố về định vị khách hàng.

3

Công ty

Brando giúp lựa chọn và đề xuất bản tuyên bố định vị đầy đủ của doanh nghiệp khi truyền thông bên trong và ngoài tổ chức.

VỀ QUY ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI

Hành trình định vị

Doanh nghiệp

 • Xác định khách hàng là ai?
 • Xác định doanh nghiệp làm gì?
 • Giới thiệu doanh nghiệp
 • Mục tiêu muốn hướng đến
 • Điểm khác biệt

Cạnh tranh

 • Thực hiện nghiên cứu thị trường cạnh tranh thông qua:
 • Keyword
 • Feedback từ khách hàng
 • Câu hỏi về sản phẩm

Đối thủ

 • Đối thủ cung cấp gì?
 • Điểm mạnh, điểm yếu của họ
 • Chiến thuật Marketing mà họ sử dụng
 • Định vị của đối thủ

Tuyên bố

 • Xác định chính xác điểm khiến doanh nghiệp trở nên đặc biệt so với đối thủ
 • Viết nên câu định vị của doanh nghiệp

LIÊN LẠC NGAY

Hãy liên hệ với chúng tôi
để được tư vấn