SALES EXECUTIVE

 • Tìm kiếm data khách hàng
 • Tiếp cận khách hàng thông qua telesale và các nền tảng mạng xã hội.
 • Tư vấn sản phẩm Toplist, Guest Post, Booking Pr theo nhu cầu khách hàng

CONTENT SEO SENIOR

 • Lên kế hoạch, hoạch định chiến lược Content để phát triển về mặt sản phẩm và traffic cho hệ thống website Blog Review​
 • Thực hiện nghiên cứu từ khoá, gom nhóm từ khoá và lên bộ từ khoá cho hệ thống Website.
 • Thực hiện nghiên cứu Outline Content, đề xuất các phương pháp để tối ưu cách nghiên cứu từ khoá.​

>>TUYỂN GẤP <<

SALES MARKETING EXECUTIVE

 • Nhận Data KH có nhu cầu từ Leader. Tư vấn 10-20 khách hàng mỗi ngày thông qua hình thức Telesales
 • Tìm kiếm thêm data khách hàng về dịch vụ Toplist, Guest Post, Booking PR.
 • Ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán.

SALES LEADER

 • Lên kế hoạch phát triển doanh số của team mình đảm nhận.
 • Chịu trách nhiệm làm việc với khách hàng.
 • Tham gia và quá trình tuyển dụng, đào tạo nhân viên kinh doanh.

>>TUYỂN GẤP<<

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

 • Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự cho toàn công ty. 
 • Chịu trách nhiệm truyền thông tuyển dụng và truyền thông nội bộ. 
 • Cùng xây dựng và phát triển phòng Hành Chính – Nhân sự đóng góp vào
  quá trình phát triển nhân lực của toàn công ty.

>>TUYỂN GẤP<<

SEO PART-TIME

 • Audit bài viết
 • Đi link bài viết.
 • Cập nhật thứ hạng từ khóa
 • Triển khai các công việc được phân bổ từ người quản lý trực tiếp