SALES EXECUTIVE

 • Tìm kiếm data khách hàng
 • Tiếp cận khách hàng thông qua telesale và các nền tảng mạng xã hội.
 • Tư vấn sản phẩm Toplist, Guest Post, Booking Pr theo nhu cầu khách hàng

CONTENT SEO LEADER

 • Lên kế hoạch, hoạch định chiến lược Content để phát triển về mặt sản phẩm và traffic cho hệ thống website Blog Review​
 • Thực hiện nghiên cứu từ khoá, gom nhóm từ khoá và lên bộ từ khoá cho hệ thống Website.
 • Thực hiện nghiên cứu Outline Content, đề xuất các phương pháp để tối ưu cách nghiên cứu từ khoá.​

>>TUYỂN GẤP <<

SALES MARKETING EXECUTIVE

 • Nhận Data KH có nhu cầu từ Leader. Tư vấn 10-20 khách hàng mỗi ngày thông qua hình thức Telesales
 • Tìm kiếm thêm data khách hàng về dịch vụ Toplist, Guest Post, Booking PR.
 • Ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán.

SEO PART-TIME

 • Audit bài viết
 • Đi link bài viết để link bài viết có sự liên quan đến nhau​.
 • Cập nhật thứ hạng từ khóa trên các thanh công cụ tìm kiếm đối với các bài viết đang phụ trách​.

>>TUYỂN GẤP <<

CONTENT GUEST POST
PART-TIME

 • Viết bài Guest Post, Booking Pr , viết báo cho khách hàng theo dự án
 • Nhận brief từ Phòng Kinh doanh và triển khai viết bài
 • Nhận chỉnh sửa bài viết theo yêu cầu của khách hàng
 • Nhận các bài Toplist từ quản lý, tự lên outline (nếu có)

CONTENT TOPLIST PART-TIME

 • Viết bài content chuẩn SEO, các dạng bài Toplist Review
 • Thực thi các bài viết của khách hàng theo yêu cầu.
 • Audit content theo checklist
 • Đi internal link dựa trên yêu cầu của bài viết

>>DỪNG TUYỂN <<