TRƯỞNG NHÓM CONTENT

 • Chịu trách nhiệm vận hành & điều phối chuyên viên Content
 • Kiểm duyệt từ khoá sau khi đã nghiên cứu, kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra (bài viết xây dựng website và bài viết cho khách hàng)
 • Chịu trách nhiệm quản lý và báo cáo các công việc của phòng Content

>> TUYỂN GẤP <<

TRƯỞNG PHÒNG
KINH DOANH

 • Đào tạo và xây dựng hệ thống để đạt chỉ tiêu kinh doanh của toàn công ty.
 • Nghiên cứu và phát triển kênh bán đa nền tảng.
 • Tối ưu và cải tiến hệ thống vận hành của phòng kinh doanh.

>> TUYỂN GẤP <<

TRƯỞNG NHÓM
KINH DOANH

 • Chịu trách nhiệm doanh số của Team.
 • Chịu trách nhiệm làm việc với Khách hàng.
 • Nghiên cứu thị trường & đề xuất sản phẩm mới.

>> TUYỂN GẤP <<

CHUYÊN VIÊN
KINH DOANH

 • Chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch kinh doanh
 • Tìm kiếm khách hàng, đảm bảo mục tiêu tháng, quý. 
 • Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương hoặc các công việc khác liên quan đến sales/chăm sóc khách hàng Doanh nghiệp ít nhất 6 tháng

>> TUYỂN GẤP <<

THỰC TẬP SINH HÀNH CHÍNH - PHÁP LÝ

 • Sắp xếp, hoàn thiện hợp đồng dịch vụ, hợp đồng của khách hàng từ Phòng Kinh Doanh
 • Lưu trữ, hợp đồng giấy tờ từ Phòng Kinh Doanh
 • Hỗ trợ các công việc liên quan đến Pháp Lý trong phạm vi cho phép
 • Phụ cấp: 500.000đ/tháng

SEO PART-TIME

 • Chịu trách nhiệm các công việc audit bài viết
 • Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến đi link bài viết
 • Triển khai các công việc được phân bổ từ người quản lý trực tiếp

CHUYÊN VIÊN MARKETING SOCIAL

 • Chịu trách nhiệm về xây dựng và phát triển chiến dịch tiếp thị sản phẩm, dịch vụ công ty qua nhiều kênh.
 • Triển khai chiến dịch tiếp thị thành công và đánh giá hiệu suất, báo cáo.

THỰC TẬP SINH MARKETING

 • Hỗ trợ các công việc liên quan đến truyền thông của công ty
 • Làm các công việc phát sinh về truyền thông theo cấp trên yêu cầu

CONTENT WEBSITE EXECUTIVE

 • Nghiên cứu từ khóa
 • Quản lý đội ngũ CTV Content
 • Hoàn thành mục tiêu số lượng và chất lượng của Content
 • Thành thạo content chuẩn SEO cho dạng sản phẩm và hữu ích