TRƯỞNG PHÒNG SEO

 • Lập kế hoạch, triển khai, điều chỉnh kế hoạch sản xuất bài viết, hệ thống website của phòng ban.
 • Đào tạo đội nhóm, xây dựng và phát triển đội nhóm đạt chỉ tiêu sản xuất của toàn công ty.
 • Đo lường và báo cáo để đưa ra những đề xuất phát triển phòng Sản Xuất

>> TUYỂN GẤP <<

TRƯỞNG PHÒNG
KINH DOANH

 • Chịu trách nhiệm phát triển doanh số phòng Kinh doanh.
 • Chịu trách nhiệm phát triển đội ngũ phòng Kinh doanh.
 • Nghiên cứu thị trường & đề xuất sản phẩm mới.

>> TUYỂN GẤP <<

DESIGNER PART-TIME

 • Đảm bảo được chất lượng thiết kế hình ảnh và video cho phòng Marketing  
 • Nhận các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

>> TUYỂN GẤP <<

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

 • Tìm kiếm data khách hàng
 • Tiếp cận khách hàng thông qua telesale và các nền tảng mạng xã hội
 • Tư vấn sản phẩm Toplist, Guest Post, Booking Pr theo nhu cầu khách hàng

PART-TIME CONTENT SEO

 • Viết bài content chuẩn SEO
 • Thực thi các bài viết của khách hàng​
 • Audit content
 • Đi internal link​

THỰC TẬP SINH
HÀNH CHÍNH - PHÁP LÝ

 • Soạn thảo, sắp xếp, lưu trữ hợp đồng của khách hàng
 • Liên hê thu hồi hồ sơ của khách hàng